Barion Pixel

Jegyvásárlási tájékoztató

V8 Fanatics Amerikai autóstalálkozó

1. Belépő:

A Rendezvényre történő online elővételes és helyszíni jegyértékesítés csak korlátozott számban, a terület befogadóképességét figyelembe véve történik.

2. Helyszíni jegyértékesítés:
A jegyet a belépést megelőzően, a Szervezők által kijelölt helyen és személyeknél lehet megvásárolni.
Csak készpénzes fizetési módot tudunk elfogadni.

3. Online, elővételes jegyértékesítés:
A https://v8fanatics.hu honlapon lehetőség van kedvezményes, elővételes jegyvásárlásra. Bankkártyás fizetési szolgáltatónk a Barion ZRT, online számla rendszerünk a Billingo (Octonull KFT).
Rendszerünk a sikeres bankkártyás fizetés után e-mailben küldi a megvásárolt jegyek névre szóló számláját, ezért fontos, hogy létező, működő e-mail címet kapjunk a vásárláskor.
Belépésnél a  számlát kinyomtatva, vagy mobiltelefonon kérjük bemutatni.
A visszaélések elkerülése végett a megvásárolt jegy/jegyek névre szólóak, és csak a helyszínen bemutatott igazolvánnyal, lakcímkártyával együtt érvényesek.

4. Elővételes jegy átruházása:
A megvásárolt jegyek átruházására az eseményt megelőző 10. napig van lehetőség. Átruházási kérelmet csak a vásárláskor megadott e-mail címről az info@v8fanatics.hu címre küldve fogadunk el.
A kérelemnek tartalmaznia kell a vevő nevét, címét, telefonszámát és a jegyet ténylegesen felhasználó személy nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét.
Az átruházás megtörténtét a vásárló és a jegyet ténylegesen felhasználó e-mailcímére küldött visszaigazolással nyugtázzuk.

5. Elállási jog:
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében fogyasztónak nincs felmondási joga (…) szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki (pl. időpontot tartalmazó jegyek esetén).

A V8 Fanatics Amerikai autóstalálkozók jegyei adott napra szólnak, ezért a Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a Belépőjegyek visszaváltására nincs mód.

6. Rendezvény elmaradása.
A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a Vásárlót tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse. A Szervező haladéktalanul közzéteszi v8fanatics.hu honlapján a jegy-visszaváltásra vonatkozó adatokat. A visszaváltásra a Rendezvényszervező által megadott, de maximum a meghirdetéstől számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül, az eredeti belépőjegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. A Belépőjegy árán felül, – amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani – sem a Rendezvényszervező, sem a visszaváltást végző nem köteles semmilyen vélt vagy valós kár, költség megtérítésére.

Kótaj 2020 02 20.